Recent Entries

Wynagrodzenie członka z...

Sposób rozliczenia wynagrodzenia i innych świadczeń przyznawanych członkom zarządu w kontekście składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych zależy przede wszystkim od rodzaju umowy, na podstawie której pełnią oni swoje funkcje. W artykule przedstawiamy...
Ustawa o jawności życia publicznego: obowiązek rejestru umów cywilnoprawnych i nowy wzór oświadczenia majątkowego

Ustawa o jawności życia...

Projekt przedstawił minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński; zapowiedział, że ustawa, która ma obwiązywać już od nowego roku ma zawierać obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w sektorze publicznym oraz w średnich i większych firmach. Kamiński i...
Przedawnienie roszczeń. Jakie skutki przyniesie nowelizacja?

Przedawnienie roszczeń....

Czym jest przedawnienie? Systemy prawne od wieków znają instytucję przedawnienia. Ma ona na celu ochronę dłużnika przed wierzycielem, który zwlekał z dochodzeniem roszczenia zbyt długo. Jeżeli roszczenie się przedawniło, dłużnik może skutecznie uchylić się od zapłaty. Przedawniony dług...
Agitacja przed kampanią? RPO chce przepisów regulujących „prekampanię”

Agitacja przed kampanią...

Adam Bodnar zwraca uwagę, że przypadki agitacji w czasie „prekampanii” są od lat związane z polskim życiem politycznym. Liczne przykłady takiej agitacji miały miejsce przed wyborami samorządowymi, wyborami do Sejmu i Senatu, prezydenckimi czy wyborami do Parlamentu...

Minimalne wynagrodzenie...

Zakres zmian: Rada Ministrów wydała rozporządzenie z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1747). Source: Infor.pl aktualności
Reprywatyzacja: Czy jedna ustawa pogodzi różne interesy? Nie tylko w Warszawie

Reprywatyzacja: Czy jed...

Zwłaszcza że gdy pozostawi się na kolejne lata (dziesięciolecia) obecny stan rzeczy, chwilowo ukrócony proceder może odrodzić się ze zdwojoną siłą. Wstępne założenia projektu ustawy przedstawione w ubiegłym tygodniu przez Patryka Jakiego, wiceministra sprawiedliwości i szefa komisji...

Miesięczne sprawozdanie...

Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za październik 2017 r. składane przez dysponenta części 87 Source: Infor.pl aktualności
Asystenci sędziów nadal walczą o podwyżki

Asystenci sędziów nadal...

W kolejnym piśmie domaga się informacji, czy podjęto prace legislacyjne mające na celu realizację jego postulatów. Stowarzyszenie chce wiedzieć, czy planuje się wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym wysokość wynagrodzenia asystenta będzie adekwatna do wagi i charakteru jego obowiązków....