Recent Entries
Warchoł: Ofiara ma prawo oczekiwać, że przestępca zostanie osądzony

Warchoł: Ofiara ma praw...

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w prawie karnym. W rozmowie z PAP wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł powiedział, że jedną z istotnych koncepcji zmiany jest rezygnacja z przedawnienia w przypadku przestępstw popełnionych na tle seksualnym przeciwko zdrowiu i...
Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku

Podatek od czynności cy...

Kwestia opodatkowania umowy o zniesienie współwłasności bądź też o dział spadku została unormowana w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. W jaki sposób owe czynności zostały opodatkowane? Source: Infor.pl...
Branża medyczna już pisze własny kodeks ochrony danych osobowych

Branża medyczna już pis...

d 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, trzeba będzie obowiązkowo stosować się do rozporządzenia (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Prawidłowy wybór biegłe...

Każda jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe może je poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Niektóre podmioty są do tego zobligowane z mocy ustawy o rachunkowości. Niepoddanie badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta podlega grzywnie albo karze...
Mazurek: Justyn Piskorski kandydatem klubu PiS do TK

Mazurek: Justyn Piskors...

Piskorski naukowo zajmuje się zagadnieniami prawa karnego, polityki kryminalnej i kryminologii oraz prawa karnego międzynarodowego i europejskiego. Jak podkreślono, obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 września 2017 r. został powołany na...
Biernat o niezłożeniu oświadczenia majątkowego: Przeoczenie

Biernat o niezłożeniu o...

Tuż po tym materiale sędzia wskazywał, że „oświadczenia majątkowe, wymagane od sędziów w 2017 r., złożył w sekretariacie prezesa Trybunału Konstytucyjnego w ustawowym terminie”, czyli przed 30 marca 2017 r. „Otrzymałem potwierdzenie odbioru kopert zawierających...
Nakłady na przyłącza do budynków – czy są to środki trwałe?

Nakłady na przyłącza do...

Podczas budowy nowego budynku konieczne jest poniesienie nakładów na przyłącza (na przykład wodno-kanalizacyjne, energetyczne) do budynku. Niejednokrotnie są one następnie przekazywane miejskim zakładom wodociągów, kanalizacji czy energetyki. Czy takie przyłącza do budynków stanowią...
Niezaspokojenie wierzyciela najczęściej popełnianym przestępstwem przez członków zarządu

Niezaspokojenie wierzyc...

Członek zarządu odpowiada za udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela przez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, niszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążanie albo uszkadzanie składników swojego majątku. Za popełnienie tego czynu grozi odpowiedzialność karna do 3 lat pozbawienia...