Adam Bodnar odebrał nagrodę Rafto za zasługi dla praw człowieka

&lt![CDATA[

Nagroda imienia prof. Thorolfa Rafto za zasługi dla praw człowieka przyznawana jest od 1987 r. W tym roku nagroda ta została przyznana rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi oraz kierowanemu przez niego biuru „za zajęcie zdecydowanego stanowiska w obliczu obecnej sytuacji politycznej w Polsce”.

„Ta nagroda to wyraz solidarności nie tylko ze mną, ale ze wszystkimi, którzy walczą w Polsce o wolność, prawa człowieka i rządy prawa – z obywatelami, akademikami, sędziami, prawnikami, z każdym, kogo niepokoi niedemokratyczny kierunek zmian w naszym kraju. Razem możemy zmienić bieg lawiny” – powiedział Bodnar w niedzielę w Bergen, odbierając nagrodę.

Rzecznik nawiązał do fragmentu „Traktatu Moralnego” Czesława Miłosza: „Nie jesteś jednak tak bezwolny, bo choćbyś był jak kamień polny; Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach”.

W imieniu Biura RPO nagrodę odebrała dyrektorka Zespołu Prawa Cywilnego Kamilla Dołowska.

„Pracujemy dla ludzi, także niezamożnych, niewykształconych. To o ich prawa upomina się Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego przysięga składana przed Sejmem – że będzie bronił konstytucji i chronił prawa i wolności obywateli – to także nasza przysięga” – powiedziała.

Fundacja Rafto jest organizacją non-profit prowadzoną przez Dom Rafto w Bergen. Założona została w 1987 roku dla upamiętnienia profesora historii ekonomii oraz obrońcy praw człowieka Thorolfa Rafto. Nagroda przyznawana jest raz w roku osobom, które przyczyniają się do ochrony praw człowieka.

Biuro RPO informowało, że Bodnar, będąc urzędnikiem państwowym, nie może przyjąć gratyfikacji finansowej przyznawanej wraz z Nagrodą Rafto. Fundacja Rafto przekaże ją na rzecz wybranej przez siebie organizacji obywatelskiej zajmującej się ochroną praw człowieka w Polsce.

]]
Source: Gazeta prawna