Alimenty – reperkusją wyniku sprawy rozwodowej.

Alimenty – reperkusją wyniku sprawy rozwodowej.

Jedną z zasadniczych spraw, którymi zajmuje się radca prawny są pozwy o alimenty, które członkowie rodziny chcą uzyskać na przykład od swojego ojca lub matki. Zanim jednak złożymy sprawę w sądzie o zasądzenie alimentów możemy dowiedzieć się co na ten temat sądzi prawnik, wszak nie każde alimenty uda się wywalczyć.

Jak dowiemy się na początku rozmowy z radcą prawnym, alimenty mogą zostać przyznane tylko w określonych okolicznościach. Może się ich domagać między innymi żona, która wygrała sprawę rozwodową z orzeczeniem o winie męża. Jeżeli kobieta dowiedzie, że na skutek działań męża jest poszkodowana, bo na przykład wychowywała dzieci, zajmowała się domem przez co utraciła możliwość podjęcia pracy w swoim zawodzie, utraciła znacznie pod względem braku doświadczenia, a zamiast pracować wykonywała prace domowe. To spowodowało, że obecnie ciężko jej znaleźć zatrudnienie lub też praca, która posiada nie gwarantuje jej satysfakcjonujących zarobków. Jak podpowie Radca, kobieta ta powinna udowodnić dlaczego chciałaby uzyskać alimenty w takiej, a nie innej wysokości – na przykład różnica w jej zarobkach w stosunku do zarobków męża wynika z tego, że zamiast pracować zajmowała się domem, a nie pracą, przez co ma mniejsze zarobki, które nie pozwalają jej na pokrycie wszystkich kosztów, związanych z zakwaterowaniem, opłaceniem środka transportu czy też telefonu komórkowego. Aby otrzymać alimenty trzeba udowodnić dlaczego powinno się je dostać – radzi pewien Radca. Sąd od tak nie przyzna alimentów, nawet jeżeli mąż był przewlekłym alkoholikiem, ale kobieta nie przedstawi dokumentów potwierdzających jej słabszą kondycję finansową w stosunku do tego czym dysponuje były już mąż.

Alimenty mogą uzyskać również dzieci, których rodzice się rozwiedli lub jedno albo nawet oboje rodziców zaniedbują podstawowe potrzeby dziecka. Jeżeli tylko dziecko lub nastolatek uczy się, studiuje to może domagać się alimentów od swoich rodziców, jeżeli ich działania nie wskazują na zaspokojenie podstawowych potrzeb swoich dzieci. I nie chodzi tutaj tylko o książki czy bilet na autobus do szkoły, ale nawet telefon komórkowy czy laptop, który umożliwia rozwijanie zdolności graficznych, co jest podstawą nauki grafika komputerowego. Gdy nastolatek nie wie na co można uzyskać alimenty, może udać się na porady, które udziela Radca – tam można dowiedzieć się co prawo przewiduje w przypadku przyznawania alimentów. Jeżeli okaże się, że alimenty są możliwe do uzyskania, trzeba będzie założyć odpowiednią sprawę w sądzie.