Asystenci sędziów nadal walczą o podwyżki

Asystenci sędziów nadal walczą o podwyżki

W kolejnym piśmie domaga się informacji, czy podjęto
prace legislacyjne mające na celu realizację jego postulatów.
Stowarzyszenie chce wiedzieć, czy planuje się wprowadzenie rozwiązań,
dzięki którym wysokość wynagrodzenia asystenta będzie adekwatna do wagi i
charakteru jego obowiązków. Asystenci w piśmie do resortu podkreślają,
że ich płaca zasadnicza przez lata nie była podnoszona w stopniu
odczuwalnym. „Ignorancja kolejnych ekip rządzących odnośnie wciąż
pogarszającej się sytuacji płacowej asystentów sędziów (…)
doprowadziła do całkowitej deprecjacji tego zawodu” – czytamy w piśmie.


Source: Gazeta prawna