Rzecznik KRS: Delegacja...

&lt![CDATA[ „Członkowie delegacji byli szczególnie zainteresowani tym, czy jesteśmy kontynuatorami poprzedniej KRS, czy zamierzamy realizować wszystkie cele statutowe i czy nasz kraj jest dalej krajem praworządnym, respektuje i uznaje wartości europejskie. Nie muszę mówić, że...

Przeterminowane faktury...

Przeterminowane faktury kosztują przedsiębiorców coraz więcej, na przeciwdziałanie opóźnieniom płatności i ich skutkom firmy wydają już średnio 7,3 proc. ogółu kosztów – wynika z najnowszego badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw Source: Infor.pl...

NSA: MEN musi ujawnić n...

&lt![CDATA[ Skargę na odmowę przez MEN udostępnienia nazwisk autorów podstaw programowych złożyła do WSA w Warszawie Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. WSA jesienią ub.r. nakazał ministerstwu ujawnienie nazwisk. MEN złożyło skargę kasacyjną do NSA. Według fundacji „podstawy...

UE przyjęła dyrektywę o...

Ministrowie państw UE odpowiedzialni za sprawy społeczne ostatecznie zatwierdzili w Luksemburgu dyrektywę o pracownikach delegowanych. Polska, która konsekwentnie sprzeciwiała się tym regulacjom, przestrzegała przed protekcjonizmem. Source: Infor.pl aktualności

TK: Przepisy regulujące...

&lt![CDATA[ W ustnych motywach wyroku sędzia sprawozdawca Piotr Pszczółkowski podkreślił, że Trybunał musiał w tej sprawie ocenić dopuszczalność rozwiązania legislacyjnego polegającego na tym, że do wniosków o uwłaszczenie we wskazanym okresie miały być w dalszym ciągu stosowane...