Mazur: Wyłączenie KRS z...

&lt![CDATA[ Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa chce wykluczyć z organizacji polską Krajową Radę Sądownictwa (KRS). W czwartek przekazano KRS, że zajmie się tym posiedzenie plenarne 17 września w Bukareszcie. „Rada zaproponowała członkom ENCJ zawieszenie członkostwa KRS w...

Wybory samorządowe 2018...

&lt![CDATA[ Na czym polega metoda d’Hondta? System d’Hondta polega na dzieleniu liczby głosów oddanych na każdą listę przez kolejne liczby naturalne – pod uwagę brane są wyłącznie te komitety, które przekroczył pięcioprocentowy próg wyborczy. Największe uzyskane ilorazy...

Wybory samorządowe 2018...

&lt![CDATA[ W tegorocznych wyborach samorządowych wybierzemy 1547 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów, w sumie 2477 organów wykonawczych gmin (o jednego mniej niż obecnie w związku z likwidacją gminy Ostrowice). Wybierzemy ponadto radnych powiatów i sejmików województw....

KE robi kolejny krok w ...

&lt![CDATA[ Komisja we wtorek podjęła decyzję o przesłaniu Polsce tzw. uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy o Sądzie Najwyższym. To właśnie kolejny krok w procederze naruszenia prawa wobec Polski. KE podała, że Polski rząd ma teraz miesiąc na podjęcie działań, których oczekuje...

Będą bonifikaty przy pr...

&lt![CDATA[ Likwidacja użytkowania wieczystego 1 stycznia 2019 r. rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego. Na początek z mocy ustawy zostanie przekształcone we własność użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami mieszkalnymi, na przykład blokami i domami jednorodzinnymi....