TK: Niekonstytucyjny pr...

&lt![CDATA[ Jak przypomniał w uzasadnieniu wyroku TK sędzia Andrzej Zielonacki, istnieje konstytucyjny zakaz wprowadzania norm zamykających drogę sądową. Zgodnie bowiem z zapisem konstytucji „ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub...

Rzecznik SN: Powoływani...

&lt![CDATA[ W czwartek na stronie Sejmu opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o SN autorstwa PiS. Z projektu wynika, że decyzje o uchyleniu immunitetów sędziów m.in. sądów powszechnych w pierwszej i drugiej instancji miałaby podejmować Izba Dyscyplinarna SN. Projekt...

NSA zajmie się kwestią ...

&lt![CDATA[ „Naszym zdaniem wyłania się tu poważne zagadnienie prawne i wyłaniają się rozbieżności orzecznicze. (…) Zawsze musi być ta jedna sprawa, na kanwie której być może uda się zlikwidować źródło pojawiających się takich poważnych wątpliwości” –...

Nowe unijne przepisy do...

&lt![CDATA[ Regulacje, zatwierdzone przez PE przy 578 głosach za, 30 przeciw i 25 wstrzymujących się, zostaną teraz przedłożone do ostatecznego zatwierdzenia krajom członkowskim w Radzie UE. Są odpowiedzią na ogromną liczbę ofiar wypadków drogowych. Tylko w 2018 r. około 25,1 tys....

Różnica między zadatkie...

&lt![CDATA[ Czym jest zadatek? Jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne, które polega na wręczeniu drugiej stronie przy zawarciu umowy sumy pieniężnej lub rzeczy. Jego najważniejszą funkcją jest zdyscyplinowanie stron do wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania. W orzecznictwie...