Zmiany w losowym przydz...

&lt![CDATA[ Losowanie wszystkich członków składów wieloosobowych będzie możliwe nie od 1 stycznia 2019 r., jak to zakładało Ministerstwo Sprawiedliwości, a od 1 lutego 2019 r. Tak przynajmniej wynika z opublikowanego projektu zmian w regulaminie urzędowania sądów powszechnych. System...

Hodowla lub utrzymywani...

&lt![CDATA[ Obowiązek posiadania pozwolenia na prowadzenie hodowli lub choćby tylko utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Artykuł 10 tej ustawy wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na...

Sędzia Sądu Rejonowego ...

&lt![CDATA[ Sprawa ma sygnaturę C-632/17, pytania strony polskiej wpłynęły do Trybunału 9 listopada zeszłego roku. Dotyczą postępowania, w którym Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. występuje przeciwko Jackowi M., konsumentowi, który nie spłacał należności z karty...

Ziobro po decyzji w UE ...

&lt![CDATA[ W piątek państwa UE osiągnęły porozumienie, zgodnie z którym kwestie tożsamości kulturowej mają być uwzględniane przy kierowaniu dziecka do rodziny zastępczej. Stanowisko, o które zabiegały polskie władze, zostało przyjęte jednomyślnie. Minister sprawiedliwości podczas...

Wizytatorzy ostrzegają ...

&lt![CDATA[ „Zmuszona jestem jednak zaapelować do Kandydata o powtórne rozważenie woli poddania się ocenie Krajowej Radzie Sądownictwa w obecnym jej kształcie” – z otrzymaniem listu tej treści muszą się liczyć osoby, które starają się o stanowiska w sądach okręgu warszawskiego....