"Najmłodszy polski...

&lt![CDATA[ Jak przekazał PAP prok. Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeciwko Piotrowi K. prowadzone były dwa postępowania. Pierwsze zakończyło się skierowaniem w dniu 26 listopada aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Pierwszy...

Warto dbać o swój mająt...

&lt![CDATA[ Tegoroczna edycja Dnia Otwartego Notariatu, organizowana przez Krajową Radę Notarialną we współpracy z wszystkimi izbami notarialnymi w Polsce, odbędzie się pod hasłem „Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem”. Epidemia koronawirusa...

RPO wstawia się za mili...

&lt![CDATA[ RPO alarmuje, że są rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczącym kwalifikowania służby w Milicji Obywatelskiej (MO) pełnionej w Wydziałach Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych w latach 1984–1990 jako służby w organach bezpieczeństwa państwa. Dotyczą one...

Zarzuty niedopełnienia ...

&lt![CDATA[ Zdaniem radomskich śledczych, prokurator Józef G. nie dopełnił swoich obowiązków, gdyż nie rozpoznał w całości zawiadomienia o przestępstwie, które złożył 1 marca 2012 r. poseł PiS Antoni Macierewicz. Chodzi o to, że według prokuratury Józef G. nie dokonał prawno-karnej...

UOKiK: Zarzuty dla dwóc...

&lt![CDATA[ Jak zaznaczył Urząd, większość instytucji finansowych dostosowała się już do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. TSUE przedstawił w nim interpretację art. 49 ustawy o kredycie...