Lewica zapowiada złożen...

&lt![CDATA[ We wtorek przed południem sędzia Paweł Juszczyszyn opuścił Kancelarię Sejmu, gdzie miał dokonać oględzin list poparcia do KRS. Jak poinformowało Centrum informacyjne Sejmu wycofanie przez prezesa Sądu Rejonowego w Olszynie delegacji do Warszawy sędziemu Juszczyszynowi...

Wiceprezes Sądu Rejonow...

&lt![CDATA[ „Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie sędzia Krzysztof Krygielski w dniu 20 stycznia 2020 r. wydał zarządzenie o wystawieniu sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi delegacji podróży służbowej do Warszawy. Tym samym zmieniona została wcześniejsza decyzja Prezesa Sądu...

Kozielewicz: Przez lata...

&lt![CDATA[ Przewodniczący PKW w rozmowie z PAP ocenia też, że powinno się wprowadzić odpowiedzialność majątkową polityków za błędne decyzje ustawodawcze. Przyznał jednak, że gdyby taki mechanizm funkcjonował, nie nałożyłby na posłów kar finansowych za ostatnie nowelizacje Kodeksu...

Opłaty dla gmin za przy...

&lt![CDATA[ Niektóre sądy stają również na stanowisku, że obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają także obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków, bo to leży w gestii samej gminy. Natomiast samo podłączenie do kanalizacji nie może być uzależnione...

Senat za odrzuceniem no...

&lt![CDATA[ Za odrzuceniem ustawy zagłosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej za odrzuceniem noweli opowiedziały się senackie komisje: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji. Uchwalona 20 grudnia ub.roku nowelizacja wróci...