Warszawska adwokatura: ...

&lt![CDATA[ Stanowisko opublikowane na stronie internetowej stołecznej ORA – jak zaznaczono – dotyczy „ataku na RPO dr hab. Adama Bodnara w związku z jego oświadczeniem dotyczącym przebiegu zatrzymania i traktowania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w...

26 czerwca wyrok TK w s...

&lt![CDATA[ To kolejny termin wyznaczony przez TK na ogłoszenie orzeczenia w tej sprawie. Wyrok miał już zapaść 10 kwietnia br., jednak dzień wcześniej TK odwołał tamten termin. Miało to związek z wnioskiem rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, który przystąpił do tej sprawy....

Sprzedaż odziedziczoneg...

&lt![CDATA[ Wcześniej sprzedaż odziedziczonych nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat od ich nabycia zawsze wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku od uzyskanego w ten sposób dochodu. Termin ten był liczony w dodatku od końca roku kalendarzowego,...

Jak pozbyć się byłego m...

&lt![CDATA[ Obowiązek meldunkowy to ustawowe zobowiązanie do podania właściwemu urzędowi informacji o miejscu pobytu pod danym adresem. Służy przede wszystkim organom władzy publicznej i nie rodzi żadnych praw do lokalu. Nie będzie zatem uniemożliwiał usunięcia lokatorki z...

Rzecznik generalny TSUE...

&lt![CDATA[ Ustawa z lipca 2017 r. ustanowiła nowe zasady dotyczące przechodzenia w stan spoczynku przez polskich sędziów. Zgodnie z nią, wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65...