Obowiązek zwrotu wadium...

Przy zamówieniach publicznych poniżej ustawowego progu w kilku przypadkach środki z wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów były umieszczane na oprocentowanym rachunku bankowym. Odsetki albo nie były zwracane (małe kwoty) albo – zamiast niezwłocznie –...
Gmina zapewni mieszkanie zamienne: Prezydent podpisał ustawę o ochronie praw lokatorów

Gmina zapewni mieszkani...

Jak poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał nowelę w środę. Ustawa przewiduje wydłużenie, do dnia 31 grudnia 2019 r., okresu, w którym gmina ma obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z...
Po reportażu o neofaszystach będą zmiany w prawie?

Po reportażu o neofaszy...

W obecnym brzmieniu Kk stanowi, że „kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia...

Zwolnienie podatkowe w ...

Czy ekwiwalent wypłacany pracownikom za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w wysokości ustalonej na podstawie uśrednionych cen rynkowych oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej ustalony w kwocie ryczałtowej są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?...

Czy pracownik może wyco...

Source: Infor.pl aktualności