Będzie niższa bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego. Rada Warszawy ma projekt uchwały

&lt![CDATA[

W połowie października przed wyborami samorządowymi, rada miasta
przyjęła uchwałę ustającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a
99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50
lat.

W czwartek projekt uchwały ws. obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński.

W głosowaniu uchwałę poparło 38 radnych, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Radni PiS domagali się obecności na sesji prezydenta Rafała
Trzaskowskiego, zarzucali radnym Koalicji Obywatelskiej oszustwo
wyborcze.

W projekcie uchwały zapisano, że bonifikata wynosi 60 proc., gdy
opłata jednorazowa za przekształcenie zostanie wniesiona w roku, w
którym nastąpiło przekształcenie. Jeśli opłata, zostanie wniesiona w
drugim roku, bonifikata wyniesie 50 proc., w trzecim – 40 proc., w
czwartym 30 proc., w piątym – 20 proc., a jeśli w szóstym roku to
bonifikata wyniesie 10 proc.

W opinii skarbnika miasta do uchwały napisano, że obniżenie
bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości spowoduje zmniejszenie
negatywnych konsekwencji dla budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej o
kwotę blisko 1,7 mld zł.

]]
Source: Gazeta prawna