Gmina zapewni mieszkanie zamienne: Prezydent podpisał ustawę o ochronie praw lokatorów

Gmina zapewni mieszkani...

Jak poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał nowelę w środę. Ustawa przewiduje wydłużenie, do dnia 31 grudnia 2019 r., okresu, w którym gmina ma obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z...
Po reportażu o neofaszystach będą zmiany w prawie?

Po reportażu o neofaszy...

W obecnym brzmieniu Kk stanowi, że „kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia...

Zwolnienie podatkowe w ...

Czy ekwiwalent wypłacany pracownikom za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w wysokości ustalonej na podstawie uśrednionych cen rynkowych oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej ustalony w kwocie ryczałtowej są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?...

Czy pracownik może wyco...

Source: Infor.pl aktualności
Nie będzie zbiorowego bojkotu nowej KRS

Nie będzie zbiorowego b...

Niebranie udziału w konkursach przed nową Krajową Radą Sądownictwa oraz kwestionowanie składów orzekających, w których będą zasiadali sędziowie, którzy taki konkurs przeszli – to ewentualne możliwości kontestowania prac organu złożonego w większej części przez sędziów wskazanych przez...

Czy pracownica w ciąży ...

PROBLEM: Zawarliśmy z pracownicą porozumienie dotyczące zakończenia zatrudnienia. Została w nim określona data rozwiązania umowy (przypadająca około 2 miesiące po zawarciu porozumienia). Na tydzień przed  tym dniem pracownica dostarczyła zaświadczenie lekarskie wskazujące, że jest w...