Chcą obniżenia opłat sądowych. Społeczna Komisja Kodyfikacyjna rozpoczyna pracę

Chcą obniżenia opłat sądowych. Społeczna Komisja Kodyfikacyjna rozpoczyna pracę

Idea powołania SKK narodziła się podczas Kongresu Prawników Polskich, który odbył się w Katowicach w maju tego roku. Zgodnie z założeniem ma ona opracować i przekazać organom posiadającym inicjatywę ustawodawczą konkretne projekty ustaw lub nowelizacji z zakresu wymiaru sprawiedliwości.

– Z całą pewnością zajmiemy się tematem zbyt wysokich opłat sądowych – zapewnia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, członek komisji. KKW uznała, że jest to temat priorytetowy, gdyż – jak wynika z badań – w Polsce mamy jedne z najwyższych stawek w Europie. Tymczasem resort sprawiedliwości opracował i przesłał do konsultacji społecznych projekt, który jeszcze je podnosi. Dla przykładu – najniższa minimalna stawka miałaby wzrosnąć z 30 do 100 zł.

Nic więc dziwnego, że pomysł nie znalazł uznania w oczach przedstawicieli Kkomisji, w tym Macieja Bobrowicza, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Jego zdaniem podwyżki utrudnią wielu ludziom dostęp do sądu.

Ponadto w najbliższych miesiącach komisja zamierza przygotować projekt, który wprowadzałby do naszego wymiaru sprawiedliwości instytucję społecznych sędziów handlowych. Wstępną jego koncepcję przedstawił już podczas majowego kongresu Krystian Markiewicz.

– Tacy sędziowie byliby wybierani i kontrolowani przez społeczeństwo. O tym, kto będzie sprawował tę funkcję, decydować mógłby sejmik województwa, który jest przecież wybierany w wyborach powszechnych – tłumaczył prezes SSP „Iustitia”.

Kto mógłby zostać takim społecznym sędzią? Wśród wymogów mogłoby się znaleźć m.in. bycie przedsiębiorcą, członkiem zarządu, prezesem lub prokurentem oraz posiadanie szczególnej wiedzy w zakresie spraw gospodarczych. Osoba taka musiałaby mieć ukończone 30 lat. – Prawo zgłaszania kandydatów miałyby organizacje gospodarcze – wyjaśnia Markiewicz.

Społeczna Komisja Kodyfikacyjna to podmiot, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych zawodów prawniczych. Oprócz prezesów Bobrowicza i Markiewicza jej członkiem są również m.in. radca prawny Wojciech Popiołek (przewodniczący komisji) czy Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.


Source: Gazeta prawna