Czy emerytowi – byłemu pracownikowi można odmówić udzielenia pożyczki z zfśs

W firmie funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Mogą z niego korzystać emeryci – byli pracownicy. Jednemu z nich kiedyś udzieliliśmy pożyczki, ale nie wywiązywał się z obowiązku jej terminowej spłaty. Obecnie ponownie wystąpił o udzielenie pożyczki. Czy pracodawca może odmówić temu emerytowi udzielenia pożyczki ze środków zfśs? Czy decyzja odmowna musi zawierać uzasadnienie – pyta Czytelniczka z Koszalina.

Source: Infor.pl aktualności