Czy porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy może być zawarte pod warunkiem

Pracownik będzie wykonywał dla nas pewną pracę. Czy możemy już dzisiaj umówić się z nim, że po jej wykonaniu rozwiązany zostanie z nim stosunek pracy?

Source: Infor.pl aktualności