Czy pracownica w ciąży może wycofać się z porozumienia stron dotyczącego zakończenia zatrudnienia

PROBLEM: Zawarliśmy z pracownicą porozumienie dotyczące zakończenia zatrudnienia. Została w nim określona data rozwiązania umowy (przypadająca około 2 miesiące po zawarciu porozumienia). Na tydzień przed  tym dniem pracownica dostarczyła zaświadczenie lekarskie wskazujące, że jest w ciąży, stwierdzając, że wycofuje się z zawartego porozumienia stron. Czy może tak zrobić?

Source: Infor.pl aktualności