Czynności sprawdzające nie służą do załatwiania sporu

Czynności sprawdzające nie służą do załatwiania sporu

Nie każdy musi skorzystać z przysługujących mu praw w ramach postępowania podatkowego, ale obowiązkiem fiskusa jest zapewnić możliwość skorzystania z tych uprawnień – przypomniał WSA w Gdańsku w trzech wyrokach.
Source: Gazeta prawna