Dlaczego SN odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne? Sędzia Laskowski wyjaśnia

Dlaczego SN odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne? Sędzia Laskowski wyjaśnia

Tak trzech sędziów SN rozstrzygnęło kwestię pytania Sądu Apelacyjnego w Warszawie z lutego br. w sprawie umocowania sędzi Przyłębskiej „do dokonywania czynności za prezesa TK, jako stronę albo uczestnika postępowania cywilnego” oraz problemu, czy tę kwestię może oceniać sąd powszechny.

Sprawa miała swój początek, gdy w 2016 r. Andrzej Rzepliński – jako ówczesny prezes TK – wniósł o udzielenie przez sąd, w myśl prawa cywilnego, tzw. zabezpieczenia pozwu poprzez nakazanie sędziom TK, wybranym przez Sejm w grudniu 2015 r. (Mariuszowi Muszyńskiemu, Henrykowi Ciochowi i Lechowi Morawskiemu) powstrzymania się od orzekania w TK – do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia swego zapowiadanego pozwu w tej sprawie.


Source: Gazeta prawna