Drastyczna podwyżka opłat sądowych: Ministerstwo Sprawiedliwości wycofuje się z kontowersyjnego pomysłu

Drastyczna podwyżka opłat sądowych: Ministerstwo Sprawiedliwości wycofuje się z kontowersyjnego pomysłu

Jak wyjaśnia biuro prasowe MS „intencją projektowanych wcześniej zmian było urealnienie opłat
sądowych, które nie były podwyższane od 12 lat, czyli uwzględnienie
inflacji czy wzrostu przeciętnej płacy. Plany zwiększenia opłat za
wnioski rozwodowe wynikały m.in. z tegorocznego raportu Instytutu
Wymiaru Sprawiedliwości, zgodnie z którym przeciętny, realny koszt
postępowań sądowych w sprawach rozwodowych wynosi 2322,57 zł.
Projektodawcy chcieli ograniczyć koszty ponoszone przez podatników,
którzy są obciążani wynoszącą ponad 1700 zł różnicą między stałą sądową
opłatą za wniosek o rozwód (dziś 600 zł) a rzeczywistym kosztem tego
rozwodu. Ocenili bowiem, że podatnik nie powinien ponosić kosztów
cudzych rozwodów”

Ministerstwo Sprawiedliwości uważa jednocześnie, że opłaty sądowe
muszą być akceptowalne społecznie i nie mogą utrudniać dostępu obywateli
do sądów. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie podtrzymywać
propozycji podwyższenia opłat, a ostateczny kształt reformy zostanie
uzgodniony w ramach trwających konsultacji społecznych, prac rządu, a
następnie parlamentu – czytamy w oświadczeniu

– Ministerstwo zwraca ponadto uwagę, że bez względu na ostateczny
kształt reformy będą obowiązywać zwolnienia od opłat sądowych dla ludzi
niezamożnych, a osoba, która wygra proces, otrzyma pełny zwrot kosztów.
Darmowe będą postępowania o wynagrodzenia za pracę i o świadczenia z
ubezpieczenia społecznego. Istotną zmianą ma być zniesienie opłaty za
wydanie tytułu wykonawczego potrzebnego do egzekucji zasądzonego
świadczenia – podsumowuje MS. ‚

Podwyżki miały być drastyczne. Ministerstwo proponowało, by nawet trzykrotnie wzrosła opłata za pozew zbiorowy. Zgodnie z nowym cennikiem spółki miały płacić aż 5000 zł za pozew o rozwiązanie spółki lub wyłączenie wspólnika. Obecnie opłata wynosi 2000 zł. Darmowe dotychczas wezwanie świadka i doręczenie wyroku miały kosztować 100 zł. Złożenie pozwu o rozwód miało podrożeć z 600 zł do 2000 zł, a podstawowa opłata sądowa z 30 zł do 100 zł.


Source: Gazeta prawna