Ekspresowe tempo nowelizacji ustawy o KRS. Projekt skierowany do komisji

&lt![CDATA[

Projekt noweli ustawy o KRS złożyli do Sejmu w środę posłowie PiS.

Zgodnie z nim, do czasu wyboru nowego przewodniczącego obradom Rady przewodniczyłaby osoba wskazana przez prezesa TK spośród członków Rady wybranych przez Sejm wśród sędziów.

„Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie skutecznych instrumentów umożliwiających w takiej sytuacji szybkie zwołanie posiedzenia KRS i wybór przewodniczącego” – zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Jak dodano, „z uwagi na konieczność niezwłocznego uregulowania kwestii stanowiącej przedmiot projektu proponuje się, aby ustawa wchodziła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.

Jak powiedział PAP w środę reprezentant wnioskodawców projektu Marek Ast (PiS), jego klub złożył taką propozycję, bo nie wiadomo „jak długo będzie trwał pat wokół KRS”. W ocenie Asta, przepisy w obecnym brzemieniu nie uwzględniają sytuacji, jaka ma teraz miejsce w KRS. „Mamy sytuację, kiedy zobligowana ustawą I prezes SN nie zwołuje posiedzenia KRS w nowo wybranym składzie. Dajemy posłom pod rozwagę tego rodzaju nowelę, która ten pat może w miarę szybko rozwiązać” – zaznaczył.

Z kolei we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do I prezes SN o „niezwłoczne” zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Gersdorf wcześniej mówiła PAP, że posiedzenie KRS zwoła „zgodnie z przepisami”, a informacja o terminie posiedzenia Rady pojawi się w „stosownym czasie”.

Sejm wybrał w zeszły wtorek 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć – klub Kukiz’15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Kluby: PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu. Wybór nowych członków-sędziów Rady jest konsekwencją nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia. Na mocy tej nowelizacji wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Główne przepisy nowelizacji i zasady wyboru nowych sędziowskich członków Rady, dotychczasowa KRS konsekwentnie krytykowała. Rada apelowała do sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach nowych członków Rady. 3 marca – po nadzwyczajnym posiedzeniu – KRS w dotychczasowym składzie zaapelowała do sędziów, by dbali o utrzymanie zasady trójpodziału władzy i odrębności sądów. Podziękowała też sędziom, którzy „wierni złożonej przysiędze godnie dbają o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej”.

]]
Source: Gazeta prawna