Faksem i z datą wsteczną. Tak odwoływano prezesów sądów [RAPORT]

&lt![CDATA[

Zakres badania

Od końca grudnia 2017 r. do połowy marca 2018 r. HFPC przeprowadziła 20 wywiadów indywidualnych z prezesami i wiceprezesami sądów odwołanych przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych (usp) z lipca 2017 r. Wnioski z badania pokazują, że proces odwoływania prezesów nie był poparty żadną kompleksową oceną sytuacji w sądach, o decyzjach o powołaniu nowych prezesów często decydowały względy pozamerytoryczne, a wprowadzone zmiany nie przełożą się na poprawę efektywności pracy wymiaru sprawiedliwości.

]]
Source: Gazeta prawna