Funkcjonariuszem jest się dzięki ustawie, nie statutowi

Funkcjonariuszem jest się dzięki ustawie, nie statutowi

Uniknięcie odpowiedzialności karnej nie może zostać uznane za interes prawny w postępowaniu administracyjnym – wynika z postanowienia NSA.
Source: Gazeta prawna