Gersdorf: Dla burzycieli państwa prawnego nie ma żadnego usprawiedliwienia

Gersdorf: Dla burzycieli państwa prawnego nie ma żadnego usprawiedliwienia

Jak podkreśliła „trzeba bowiem stale pamiętać, że nikt, kto wygrywa demokratyczne wybory nie rządzi tylko w imieniu swoich wyborców, ale w imieniu wszystkich obywateli”. „Nikomu też nie wolno niszczyć struktur konstytucyjnych organów państwa. Tak postępuje tylko okupant” – podkreśliła Gersdorf.

Dodała, że „w państwie leżącym w sercu Europy, przy pomocy ustaw będących tylko pozorem prawa, usuwa się ze stanowiska I prezesa SN, urzędującą głowę najwyższego organu sądowniczego, przed końcem konstytucyjnie wyznaczonej kadencji”. „Jest to zamach na strukturę jednego z najważniejszych organów państwa” – oceniła.

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nową ustawę o Sądzie Najwyższym.

Oświadczenie I prezes SN, które posada także wersję angielskojęzyczną, będzie rozesłane do głównych polskich i światowych mediów.


Source: Gazeta prawna