Gersdorf: Prawie pewne, że to ostatnie takie Zgromadzenie Sędziów SN

&lt![CDATA[

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, na którym I prezes SN przedstawia sprawozdanie z działalności za poprzedni rok i dzieli się z przedstawicielami najwyższych władz oraz środowisk prawniczych uwagami o stanie prawa, odbywa się w środę w największej sali SN – im. Stanisława Dąbrowskiego.

Jak powiedziała Gersdorf otwierając to zgromadzenie, „kolejne Zgromadzenie Sędziów SN będzie już inne, będzie ono odbywało się już w innym składzie”. „Dziś nie pozostaje nam nic innego jak czynić swoją powinność i złożyć sprawozdanie z działalności SN za rok 2017” – dodała.

„Warunki, w jakich funkcjonował SN w okresie sprawozdawczym, istotnie różniły się od tych, jakie występowały w latach poprzednich. Wynika to faktu, że w 2017 r. rozpoczęły się intensywne i niekonsultowane ze środowiskiem sędziowskim prace nad zmianą ustawy o SN. Ich efektem było spowolnienie w działalności orzeczniczej. Nie było to jednak wynikiem zaniedbań ze strony Sądu Najwyższego” – mówiła Gersdorf, cytując wnioski „Informacji o działalności SN w roku 2017”, która jest przedstawiana podczas Zgromadzenia.

3 kwietnia ma wejść w życie – uchwalona 8 grudnia zeszłego roku – nowa ustawa o SN. Wprowadza ona m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów. W SN powstaną dwie nowe izby – Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna – z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ustawa przewiduje też m.in. przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat). W trzy miesiące od wejścia ustawy w życie, w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia (wiek ten ukończyła już I prezes SN Małgorzata Gersdorf) – chyba że prezydent zgodziłby się na ich wniosek o przedłużenie.

]]
Source: Gazeta prawna