Hasła z Marszu Niepodległości naruszają Konstytucję. Możliwe konsekwencje na podstawie kodeksu karnego

Hasła z Marszu Niepodległości naruszają Konstytucję. Możliwe konsekwencje na podstawie kodeksu karnego

„Europa będzie biała albo bezludna”„Biała Europa braterskich narodów”

– To wszystkie hasła można umieścić w
jednym koszyku. Wszystkie wskazują na dyskryminację ze względu na pochodzenie,
rasę czy poglądy polityczne. Takie działanie jest niedopuszczalne w naszym
systemie prawnym. Konstytucja jasno mówi, że wszyscy jesteśmy równi i mamy prawo
do takiego samego traktowania bez względu na jakiekolwiek elementy, które nas
różnicują. Na tym polega demokracja – mówi dr Bidziński.

Konsekwencje

Jak podkreśla dr Bidziński granica wolności słowa przebiega tam, gdzie nasze słowa zaczynają naruszać prawa innych osób. – Niektórzy mogą myśleć, że lepiej by było żeby w Polsce żyli tylko Polacy, ale
nie żyją. Więc bez względu na taką sytuację należy tolerować wszystkich
mieszkańców. Nie można więc wskazywać, że ci, którzy nie są z dziada pradziada
Polakami, nie powinni mieszkać w Polsce – mówi.


Source: Gazeta prawna