Informacja publiczna najpierw, opłata później

Informacja publiczna najpierw, opłata później

Organ administracji publicznej nie może uzależnić udostępnienia informacji publicznej od uiszczenia opłaty – stwierdził WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Source: Gazeta prawna