Jak może zachować się pracodawca, gdy poweżmie informację o wykorzystaniu przez pracownika zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem

Source: Infor.pl aktualności