Jak obliczyć podatek od nieruchomości w przypadku braku informacji w ewidencji gruntów i nieruchomości

Informacje o nieruchomości potrzebne do wymiaru podatku organ podatkowy przyjmuje za ewidencją o gruntach i nieruchomościach. W przypadku ich braku w ewidencji, organ podatkowy może przeprowadzić własne ustalenia faktyczne.

Source: Infor.pl aktualności