Jak prawnie walczyć z internetowymi hejterami?

Jak prawnie walczyć z internetowymi hejterami?

Odpowiedzialność cywilna

Osobie, której dobro osobiste zostało naruszone przysługuje na podstawie art. 24 Kodeksu cywilnego (k.c.) roszczenie o zaprzestanie naruszeń, a także dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków (w szczególności złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie). – Ponadto, zgodnie z art. 448 k.c. w razie naruszenia dobra osobistego osoba, której dobro zostało naruszone może żądać zasądzenia odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub zasądzenia przez sąd odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez tę osobę cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia – mówi Agnieszka Barszcz, prawnik z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

Jednakże wielu użytkowników portali społecznościowych pozostaje anonimowych, kryjąc swoją tożsamość pod pseudonimem, co skłania ich do bardzo swobodnego wyrażania swoich opinii i sądów, często naruszających dobre imię lub godność osobistą innej osoby. W jaki sposób więc osoba, której dobra zostały naruszone, może ustalić osobę odpowiedzialną za naruszenie?


Source: Gazeta prawna