Jak rozliczyć korzystającego z ulgi dla młodych pracownika będącego obywatelem Ukrainy

Jak rozliczyć korzystającego z ulgi dla młodych pracownika będącego obywatelem Ukrainy

Zatrudniliśmy na umowę o pracę obywatela Ukrainy w wieku 25 lat, za wynagrodzeniem minimalnym (pełny wymiar czasu pracy). Czy u tego pracownika ma zastosowanie ulga dla młodych z zerowym podatkiem? Czy obywatelstwo i miejsce zamieszkania mają znaczenie? Pracownik ma zawartą umowę od 1 stycznia 2021 r., z datą podjęcia pracy od 4 stycznia br., 19 września 2021 r. ukończy 26 lat, a termin wypłaty wynagrodzeń przypada u nas na ostatni dzień każdego miesiąca.
Source: Gazeta prawna