Jak ustalać wynagrodzenie menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa

Od września 2016 r. zmieniły się zasady ustalania wynagrodzeń zarządów we wszystkich spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego mają chociażby mniejszościowe udziały lub akcje.

Source: Infor.pl aktualności