Jak wybierani są sędziowie na członków Krajowej Rady Sądownictwa?

Jak wybierani są sędziowie na członków Krajowej Rady Sądownictwa?

Zgłaszanie kandydatów

W dacie pomiędzy sto dwudziestym a dziewięćdziesiątym dniem przed upływem kadencji członków rady, wybieranych spośród sędziów, Marszałek Sejmu publikuje w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” obwieszczenie o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Rady.

Zainteresowani mają 30 dni od dnia obwieszczenia na zgłoszenie Marszałkowi Sejmu kandydata.


Source: Gazeta prawna