Jak wziąć ślub cywilny: Niezbędne dokumenty, ślub z cudzoziemcem, ślub w plenerze

Jak wziąć ślub cywilny: Niezbędne dokumenty, ślub z cudzoziemcem, ślub w plenerze

Kto może wziąć ślub cywilny

Przystąpić do niego mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zawarcie małżeństwa dorosłego mężczyzny z kobietą, która ukończyła 16 lat, jeśli uzyskają na to zgodę sądu.

Małżeństwem nie mogą zostać osoby spokrewnione ani spowinowacone w linii prostej. Jego zawarcie nie jest  też możliwe w przypadku pary pozostającej w stosunku przysposobienia. Prawo nie zezwala również na ślub osób całkowicie ubezwłasnowolnianych. Chorzy psychicznie oraz niepełnosprawni psychicznie mogą go wziąć tylko po wydaniu zezwolenia przez sąd.


Source: Gazeta prawna