Jakie ułatwienia Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje w procedurze cywilnej

&lt![CDATA[

Zgodnie z rządowym projektem zmian w Kodeksie postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawach rozprawy będą planowane i mają być prowadzone tylko w razie potrzeby. Jeżeli dojdzie do rozprawy, to rozstrzygnięcie sprawy ma nastąpić po jednej lub kilku rozprawach, bez długich przerw. Projekt przewiduje postępowanie przygotowawcze przed rozprawą oraz ustalanie harmonogramu postępowania w pierwszej instancji. Strony sporu będą włączone w planowanie czynności sądu.

Projekt reguluje postępowania pojednawcze, które będą miały charakter niejawny i nieformalny. Sędzia ma pełnić na nich rolę rozjemcy. Postępowanie przygotowawcze ma trwać 2 miesiące. Strony będą miały obowiązek się na nie stawić. W razie niestawiennictwa stron postępowanie zostanie umorzone. Strony na posiedzeniu pojednawczym będą musiały wskazać fakty i dowody pod rygorem ich pominięcia w dalszym postępowaniu.

]]
Source: Gazeta prawna