Kamil Zaradkiewicz podał datę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Zapowiedział, czy będzie kandydatem na stanowisko I prezesa

&lt![CDATA[

„Podjąłem właśnie decyzję, że zwołam Zgromadzenie (Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego) po konsultacji, po ustaleniach ze współpracownikami, na przyszły piątek, 8 maja” – powiedział Zaradkiewicz w Polsat News.

„Każdy sąd powinien mieć swojego prezesa, swojego szefa, który będzie kierował pracami. Moja rola jest przejściowa” – podkreślił.

Dopytywany, czy wystartuje w wyborach na I prezesa SN, powiedział: „Podjąłem się tego zadania, które teraz realizuję, z pełną świadomością nieuczestniczenia jako kandydat w wyborze na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego”.

W czwartek upłynęła sześcioletnia kadencja I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy o SN prezydent Andrzej Duda powierzył wykonywanie obowiązków I prezesa SN z dniem 1 maja sędziemu Kamilowi Zaradkiewiczowi do czasu powołania I Prezesa Sądu Najwyższego. W ciągu tygodnia Zaradkiewicz powinien zwołać zgromadzenie sędziów SN w celu wyłonienia kandydatów na nowego I prezesa tego sądu.

]]
Source: Gazeta prawna