Karczewski: Zgłoszone poprawki wyeliminują zastrzeżenia dot. nowelizacji Kodeksu karnego

&lt![CDATA[

Senat w piątek po południu rozpocznie rozpatrywanie nowelizacji
Kodeksu karnego, która m.in. zaostrza kary za przestępstwa związane z
pedofilią. Według noweli za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do
więzienia nawet na 30 lat. Nowelizacja wywołała głosy krytyczne
prawników i rzecznika praw obywatelskich, którzy wskazywali na liczne
błędy. Przedstawiciele klubu PO-KO twierdzili, że PiS zamiast zaostrzyć
sankcje za pedofilię i jej ukrywanie, uchwaliła „amnestię dla
pedofilów”.

W czwartek późnym wieczorem senackie komisje ustawodawcza oraz praw
człowieka, po ponad sześciu godzinach pracy, pozytywnie zaopiniowały
ustawę, rekomendując do niej 34 poprawki. Część z nich została
zaproponowana przez Biuro Legislacyjne Senatu.

Burzliwą dyskusję wywołała kwestia odejścia od przepisu
nakładającego na sąd obowiązek orzekania w określonych wypadkach tzw.
bezwzględnego dożywocia, bez prawa do warunkowego zwolnienia. Komisje
zarekomendowały poprawkę w wersji zgłoszonej przez klub PiS, która
zakłada odejście od obowiązku orzekania przez sąd w określonych
wypadkach tzw. bezwzględnego dożywocia, bez prawa do warunkowego
zwolnienia. Zgodnie z tą poprawką sąd będzie mógł orzec takie
bezwzględne dożywocie za najcięższe zbrodnie, ale nie będzie to dla sądu
obligatoryjne. Inna z zarekomendowanych poprawek uzupełnia przepis
dotyczący karalności za obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat o
czyn „doprowadzenia takiego małoletniego do obcowania płciowego”, za co
również będzie groziło do 15 lat więzienia.

Kolejna poprawka powraca do aktualnego brzmienia przepisu art. 212
Kk, który dotyczy ścigania pomówienia i wykreśla z nowelizacji zmiany,
zakładające wprowadzenie kary do roku więzienia za „tworzenie fałszywych
dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłanianie innych
osób do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią”.

Karczewski był pytany na piątkowym briefingu prasowym, czy w związku
z miażdżącymi opiniami ekspertów do nowelizacji i licznymi poprawkami,
które zostały zaproponowane, on sam jako polityk PiS nie ma poczucia
klęski.

„Poprawiamy tę ustawę, jest bardzo wiele poprawek, które eliminują
wszystkie zastrzeżenia” – odpowiedział Karczewski. Zaznaczył, że temu
miało służyć także zwołanie klubu parlamentarnego PiS przed rozpoczęciem
obrad Senatu. Wyraził też nadzieję, że za poprawioną ustawą opowiedzą
się też senatorowie klubu PO. Mówił, że opowiedzą się wtedy „za dobrą
zmianą, która miała dotyczyć bezwzględności kar za obrzydliwe, fatalne
przestępstwo, jakim jest pedofilia”.

Ocenił, że wszystkie przyjęte przez senackie komisje poprawki „idą w
bardzo dobrą stronę”. „Państwo mówicie o porażce; ja mówię o
zwycięstwie, o dobrej ustawie, która w sposób adekwatny będzie karała
pedofilów. Takie było założenie tej ustawy, które będzie realizowane;
każdą klęskę można przekuć w sukces” – dodał marszałek Senatu, zwracając
się do dziennikarzy.

Karczewski był też pytany czy nie boi się, że w związku z
ekspresowym trybem, w jakim przyjmowana jest nowelizacja, zostanie ona w
pewnym momencie uznana za niezgodną z konstytucją.

Marszałek Senatu podkreślił, że długo analizował tryb, w jakim
została przyjęta nowelizacja oraz konsultował się w tej sprawie z
marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, który „rozwiał jego wątpliwości”,
zapewniając, że wszystkie procedury zostały zachowane. Karczewski
zaznaczył, „że o tym, czy ustawa jest zgodna z konstytucją czy nie, może
zdecydować wyłącznie Trybunał Konstytucyjny”.

Przypomniał, że wiele czasu przeznaczono na analizę zarówno trybu
prac nad nowelizacją, jak i nad treści poszczególnych poprawek. Jak
zaznaczył Karczewski, nowelizację i poprawki podlegały „refleksji i
dogłębnej analizie”. „Jestem przekonany, że teraz ustawa nie ma żadnych
błędów” – zapewnił marszałek Senatu.

Karczewskiego pytano też, czemu – skoro posiedzenie Senatu
przewidziano na trzy dni – jest w PiS upór, by tak wielką nowelizację o
tak poważnych konsekwencjach, która budzi tak wiele kontrowersji
przyjmować w ciągu jednego dnia. Dopytywano go, czy chodzi o to, by
zdążyć przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. „To nie
dlatego, że są wybory, tylko pojawił się bardzo poważny problem i
chcieliśmy postawić +kropkę nad i+” – odpowiedział marszałek Senatu.

Przygotowana przez MS nowelizacja została uchwalona przez Sejm w
ubiegły czwartek. Jak wskazał resort, celem reformy jest „wzmocnienie
ochrony prawnokarnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne
dobra prawne jak życie i zdrowie człowieka, wolność seksualna czy
własność”.

Zmiany zawarte w noweli zakładają, że za zgwałcenie dziecka pedofil
trafi do więzienia nawet na 30 lat. Obecnie obowiązujące przepisy za
zgwałcenie dziecka przewidują karę od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a
jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. W
myśl nowelizacji, gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat
więzienia, a jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka – kara
dożywotniego pozbawienia wolności. Przyjęte zmiany przewidują też
podwyższenie kar za seksualne wykorzystanie dzieci. Dziś wynoszą one od 2
do 12 lat więzienia, a zgodnie z nowelą zostaną określone w wysokości
od 2 do 15 lat.

Nowelizacja przewiduje też, że zgwałcenie dziecka nie będzie
podlegać przedawnieniu. Zmiany przewidują wyeliminowanie kar w
zawieszeniu w stosunku do sprawców brutalnych zbrodni pedofilskich.
Poszerzony zostanie zakres informacji ujawnianych w tzw. rejestrze
pedofilów.

Pozostałe zmiany w Kodeksie karnym zakładają m.in. wprowadzenie
elastycznego wymiaru kar. Zgodnie z nowelą wyeliminowywana zostanie kara
25 lat pozbawienia wolności, stanowiąca odrębny rodzaj kary. Wydłużono
natomiast karę terminowego pozbawienia wolności do 30 lat, pozostawiając
jako dolną granicę tej kary 1 miesiąc. Nowelizacja przewiduje też
wprowadzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości
warunkowego zwolnienia. MS podaje, że ma być ona orzekana wobec
sprawców, którzy są trwale niebezpieczni dla społeczeństwa. Taką karę
sądy będą musiały obligatoryjnie orzekać również wobec osób, które
zostały w przeszłości skazane na dożywocie albo na 20 i więcej lat
więzienia, a dopuściły się kolejnego przestępstwa, za które orzeczono
wobec nich dożywocie.

Nowe przepisy wydłużają też okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat.

Nowelizacja przewiduje podwyższenie kar m.in. za rozbój, rozbój z
użyciem broni, doprowadzenie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, udział w
zorganizowane grupie przestępczej, porwanie dla okupu, pozbawienie
wolności ze szczególnym udręczeniem i handel ludźmi. Wprowadza też nowe
typy przestępstw za czyny, z których część w ogóle nie była dotąd
zagrożona karą. To m.in. przygotowanie do zabójstwa, za które ma grozić
od 2 do 15 lat pozbawienia wolności; przyjęcie zlecenia zabójstwa – od 2
do 15 lat więzienia; uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej
przestępstwem – od 3 miesięcy do 5 lat więzienia (dziś grozi jedynie
egzekucja komornicza); kradzież zuchwała, np. kieszonkowa lub gdy
złodziej wyrywa torebkę na ulicy – od 6 miesięcy do 8 lat więzienia bez
względu na wartość skradzionej rzeczy.

]]
Source: Gazeta prawna