Kibic z „zakazem stadionowym” czasem może wejść na mecz

&lt![CDATA[

Takiego zdania jest m.in. ekspert w zakresie bezpieczeństwa imprez, radca prawny, Mateusz Drożdż. Według niego przyjmuje się, że imprezą niemasową jest wydarzenie o charakterze
artystycznym, rozrywkowym lub sportowym, którego nie można zaliczyć do
wydarzeń, których głównym kryterium jest minimalna liczba udostępnionych
miejsc, ustalonych dla imprezy masowej, według zapisów ustawy z 20 marca 2009 r
o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.). Mowa tu m.in. o regulacjach budowlanych oraz tych dotyczących ochrony
przeciwpożarowej.

Z impreza niemasową mamy do czynienia w przypadku imprezy organizowanej na stadionie
lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych
przez organizatora miejsc dla osób, wynosi nie więcej niż 1000 (mecz), a w
przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie
imprezy masowej – nie więcej niż 300.

Do imprez niemasowych zalicza się także
wydarzenia, które mają np. charakter religijny, czy też rodzinny (piknik). Co
do zasady, nie są regulowane żadnymi przepisami powszechnie obowiązującego
prawa a tym samym nie wymagają one uzyskania żadnych szczególnych zezwoleń
urzędowych. Impreza niemasowa odbywa się zazwyczaj na podstawie umowy lub
ustaleń pomiędzy właścicielem terenu a organizatorem. Podczas takich wydarzeń
nie obowiązuje więc zakaz wstępu na imprezę masową (zakaz stadionowy) orzeczony
przez sąd.

]]
Source: Gazeta prawna