Kiedy można zawiesić nauczyciela i dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Decyzję w sprawie zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków podejmuje dyrektor szkoły. O przypadku zawieszenia dyrektora decyduje natomiast organ prowadzący szkołę. Ponadto zawieszenie może nastąpić także z mocy prawa. Wówczas w ogóle nie jest wymagana decyzja właściwego organu.

Source: Infor.pl aktualności