Kodeks pracy 2021: Potrącenia z wynagrodzenia

Kodeks pracy 2021: Potrącenia z wynagrodzenia

Przepisy regulujące ochronę wynagrodzenia za pracę pracownika przewidują dwa rodzaje ograniczeń dotyczących wysokości potrąceń dokonywanych z tego wynagrodzenia. Po pierwsze, zostały przewidziane maksymalne granice potrąceń, po drugie, wskazano kwoty wolne od potrąceń.
Source: Gazeta prawna