Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za I kwartał 2018 r. składane przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego
za I kwartał 2018 r. składane przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
Source: Infor.pl aktualności