Laskowski: 14 sędziów SN przeszło w stan spoczynku. Sytuacja Gersdorf jest wyjątkowa

&lt![CDATA[

Laskowski powiedział na briefingu prasowym, że do SN dotarły przesyłki z Kancelarii Prezydenta z pismami do poszczególnych sędziów zawiadamiające, że na podstawie ustawy o SN, przechodzą w stan spoczynku z dniem 4 lipca br.

„Zgodnie z tymi dekretami prezydenta, czy postanowieniami prezydenta, 14 sędziów SN z tym dniem 4 lipca przeszło w stan spoczynku. Takie samo pismo otrzymała I prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf, ale w stosunku do niej prezentujemy stanowisko, że sytuacja ma charakter wyjątkowy, inny niż w stosunku do wszystkich pozostałych sędziów i podtrzymujemy swoje dotychczasowe stanowisko w tej materii” – powiedział Laskowski.

Jak mówił, obecnie w stanie czynnym, wliczając w to I prezes, w SN jest 59 sędziów, z tym, że sędziów orzekających jest 55. „Bo obok pani prezes mamy jeszcze trzech sędziów, którzy złożyli oświadczenia różnej treści z powołaniem się na konstytucję i te oświadczenia zostały skierowane do KRS. Do czasu ich rozpoznania przez prezydenta, zakończenia tej procedury, pozostają sędziami, z tym, że nie są im wyznaczane rozprawy i posiedzenia, nie wydają orzeczeń” – podkreślił Laskowski.

Podsumował, że 55 sędziów obecnie wykonuje swoje obowiązki „na ogólną liczbę wynikającą z regulaminu i decyzji pana prezydenta 120 sędziów”.

Laskowski poinformował też, że w piątek w Sądzie Najwyższym odbyły się dwie wizyty. Jedna przedstawicieli Amnesty International z sekretarzem generalnym tej organizacji, druga – to była delegacja organizacji sądowniczych „o zasięgu” europejskim – z prezydentem Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych, przewodniczącym Sieci Pierwszych Prezesów Sądów Najwyższych UE i przedstawicielem Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy.

]]
Source: Gazeta prawna