Małżonek dłużnika też może być objęty klauzulą wykonalności w nakazie zapłaty

Małżonek dłużnika też może być objęty klauzulą wykonalności w nakazie zapłaty

W niektórych sytuacjach brak realizacji zobowiązania przez dłużnika może wiązać się z odpowiedzialnością jego małżonka – zwłaszcza, gdy ten wiedział o zaciągniętym zobowiązaniu i wyraził na nie swoją zgodę. Mając na względzie powyższe wierzyciel moż…
Source: Serwis prawa