Meandry pobrexitowego obrotu w sprawach cywilnych

Meandry pobrexitowego obrotu w sprawach cywilnych

W państwach UE i Wielkiej Brytanii brakuje obecnie ujednoliconych reguł międzynarodowej właściwości sądów i wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach cywilnych, a ostatnie stanowisko KE nie ułatwia rozwiązania tego problemu.
Source: Gazeta prawna