Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia w 2018 r.

Zakres zmian: Rada Ministrów wydała rozporządzenie z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1747).

Source: Infor.pl aktualności