Morawiecki o postanowieniu TSUE: Skierujemy w tej sprawie zapytanie do TK

&lt![CDATA[

Zgodnie z wydanym w środę postanowieniem TSUE, Polska została
zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów
krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w
sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Pytany o decyzję TSUE szef rządu powiedział na konferencji prasowej,
że reforma wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznej kompetencji
państw członkowskich UE.

„Z całą pewnością skierujemy do Trybunału Konstytucyjnego, który jest
najwyższą instancją odwoławczą, zapytanie w tej sprawie – do jakiego
stopnia instytucja taka jak TSUE może wydawać wyroki zabezpieczające
takie jak ten, który dzisiaj do nas dotarł” – powiedział Morawiecki.

„Oczywiście podejmiemy odpowiednie analizy i przekażemy odpowiedź w stosownym czasie zgodnie z procedurami” – dodał.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) postanowił w środę,
że Polska ma natychmiast zawiesić przepisy dotyczące Izby
Dyscyplinarnej SN. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania
ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Według polskiego rządu
był on nieuzasadniony.

Postanowienie nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem sporu
między Polską a Komisją Europejską w tej sprawie. Jest tylko tymczasową
decyzją do czasu wydania ostatecznego wyroku po złożeniu w ub.r. przez
KE skargi do TSUE. W kolejnym kroku TSUE wyznaczy datę rozprawy, później
opinię przedstawi rzecznik generalny TSUE, a następnie sędziowie
Trybunału wydadzą ostateczny wyrok.

W 2017 r. Polska wprowadziła nowy model odpowiedzialności
dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego i sędziów sądów powszechnych. W
ramach tej reformy w Sądzie Najwyższym utworzono nową izbę – Izbę
Dyscyplinarną. Do jej właściwości należą sprawy dyscyplinarne sędziów SN
oraz w instancji odwoławczej sprawy dyscyplinarne sędziów sądów
powszechnych.

Komisja Europejska uznała, że ten nowy model odpowiedzialności
dyscyplinarnej sędziów narusza prawa UE i 25 października 2019 r.
wniosła skargę do TSUE w tej sprawie.

TSUE poinformował też w środę, że Komisja zastrzegła sobie prawo do
złożenia dodatkowego wniosku o nałożenie okresowej kary pieniężnej, w
przypadku gdyby Polska nie zastosowała w pełni środków tymczasowych.
]]
Source: Gazeta prawna