Można żądać uzupełnienia zachowku od obdarowanego przez zmarłego

Można żądać uzupełnienia zachowku od obdarowanego przez zmarłego

Sprawa dotyczyła powództwa o uzupełnienie zachowku z którym wystąpił wnuk zmarłego. Mężczyzna twierdził, że należy mu się 40 tys. wraz z odsetkami, ponieważ nie otrzymał wszystkich należnych mu pieniędzy. Wyjaśniał, że kwota, jaką otrzymał od spadkobierczyni – matki pozwanego była za niska. W rozliczeniach nie wzięto pod uwagę darowizny, którą pozwany otrzymał od dziadków w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Z uwagi na zaistniałą sytuację, powołując się na artykuł 1000 Kodeksu cywilnego wnosił o uzupełnienie zachowku.


Source: Gazeta prawna