MS do RPO: Zmiany ws. ubezwłasnowolnienia – potrzebne, ale to nie priorytet

MS do RPO: Zmiany ws. ubezwłasnowolnienia – potrzebne, ale to nie priorytet

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w kwietniu ubiegłego roku skierował pismo do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, w którym poruszył problem dostępu osób z niepełnosprawnościami do sądu. Powołując się na raport, który był wynikiem przeprowadzonych na jego zlecenie badań społecznych, Bodnar zwracał uwagę na konieczność zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia i zastąpienia jej systemem wspieranego podejmowania decyzji.

Piebiak w odpowiedzi na pismo RPO podkreślił, że zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia wymaga wielu zmian o charakterze systemowym. Przyznał, że zmiany w instytucji ubezwłasnowolnienia są potrzebne, jednak z uwagi na „inne priorytetowe projekty i zadania” realizowane w Ministerstwie Sprawiedliwości nie toczą się w tym temacie żadne prace legislacyjne.


Source: Gazeta prawna