MS: KRS odmówiła odwołania sędziego Raczkowskiego

MS: KRS odmówiła odwołania sędziego Raczkowskiego

O takiej decyzji KRS poinformował w piątek wiceszef MS Łukasz Piebiak podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości nt. projektu noweli PiS Prawo o ustroju sądów powszechnych. „To postawa typu +będziemy bronić swoich niezależnie za jaką cenę+” – dodał Piebiak.

„9 maja 2017 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Krajowej Rady Sądownictwa z zamiarem odwołania sędziego płk. Piotra Raczkowskiego z funkcji prezesa Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie i poprosił KRS o wyrażenie opinii w tej sprawie” – informował wtedy rzecznik resortu Sebastian Kaleta. Jak dodawał, jednocześnie Ziobro odwołał – od 1 czerwca – sędziego Raczkowskiego z delegowania do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Jako uzasadnienie Kaleta przywołał „serię publikacji” prasowych o płk. Raczkowskim. „Pomimo umorzenia postępowań wskazanych w artykule, to jednak fakty w nich ujawnione nie służą budowaniu pozytywnego wizerunku sądownictwa i nie dają się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości, co stanowi podstawę do odwołania sędziego z pełnionej funkcji” – podał.

Dziś prezesa wojskowego sądu garnizonowego powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z szefem MON. Prezes może być odwołany w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych lub „gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości”. Odwołanie prezesa następuje po zasięgnięciu opinii KRS. Negatywna opinia Rady jest dla ministra wiążąca.

Projekt noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych autorstwa posłów PiS zmienia m.in. model powoływania prezesów i wiceprezesów sądów „w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę stanowisk”.


Source: Gazeta prawna