Na jakich zasadach można przenieść decyzję o warunkach zabudowy

Czy przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy może być wydane „niezwłocznie”, czyli bez zastosowania art. 64 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego? Do wniosku o przeniesienie decyzji dołączono oświadczenia stron o przyjęciu warunków w decyzji i wyrażeniu zgody na przeniesienie. Skoro decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona na osobę, która nie była stroną postępowania przy wydaniu decyzji i jako taka nie dostała odpisu decyzji, to czy do decyzji o przeniesieniu należy dołączyć odpis decyzji, która jest przenoszona?

Source: Infor.pl aktualności