Na jakich zasadach zakwaterowanie w hotelach podlega zwolnieniu ze składek ZUS

Na jakich zasadach zakwaterowanie w hotelach podlega zwolnieniu ze składek ZUS

Jako przedsiębiorstwo świadczymy usługi budowlane na terenie całego kraju. Zatrudniamy pracowników, którzy wykonują pracę na terenie aktualnie realizowanych budów. Pracownicy ci przemieszczają się z miejsca na miejsce, przebywając na każdej z budów przez czas konieczny do zakończenia prac. Miejsce świadczenia pracy w umowie o pracę zostało określone jako teren aktualnie realizowanych budów na terenie kraju. Ponieważ codzienny powrót do miejsca zamieszkania byłby zarówno męczący, jak i nieracjonalny ekonomicznie, pracodawca organizuje nocleg dla zatrudnianych pracowników. Pokrywa koszty zakwaterowania pracowników w miejscu świadczenia pracy, rezerwując dla pracowników hotel w miejscu realizacji danego kontraktu. Zapewnienie noclegu odbywa się wyłącznie w celu służbowym. Czy takie świadczenie w postaci poniesienia za pracownika kosztów zakwaterowania w czasie świadczenia przez niego pracy będzie stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie? Czy jeśli w regulaminie wynagradzania damy zapis, że pracownik będzie się dokładał do opłat hotelowych, to świadczenie będzie zwolnione ze składek jako korzyść materialna?
Source: Gazeta prawna