Nagrody dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r.: Średnio 9 tys. zł. na osobę

&lt![CDATA[

Rzecznik Trybunału Konstytucyjnego podczas konferencji prasowej zdementował informacje zawarte w poniedziałkowym artykule „Fakt Gazeta Codzienna” pt.”1,6 miliona złotych nagród w Trybunale!”. Lubański wskazał, że w „publikacji podano nieprawdziwe informacje, z których wynika, że na nagrody wydano 1 mln 600 tys. zł, podczas gdy na nagrody wydano 1 mln 578 tys. 650 zł”.

Rzecznik dodał, że „kwota ta jest kwotą brutto i obejmuje cały 2017 r., a także wszystkich 113 pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a nie tylko – jak wskazuje +Fakt+ – urzędników Trybunału Konstytucyjnego”.

Lubański zwrócił też uwagę, że kwota netto nagród pracowników TK to 1 mln 75 tys. 812 zł. „Natomiast na jednego pracownika Trybunału kwota netto nagród za cały 2017 r. przeciętnie wyniosła ok. 9 tys. zł, co stanowi niecałe 800 zł miesięcznie” – podkreślił rzecznik.

Jak zaznaczył, nagrody są świadczeniem z Kodeksu pracy i są uzasadnione oszczędnościami TK oraz jego ustawową reorganizacją w 2017 r. Wskazał też, że kwota nagród wynika z likwidacji procederu zawierania umów cywilnoprawnych – powszechnych w latach ubiegłych – i zlikwidowania wysokich dodatków służbowych tylko dla wybranych pracowników.

W oświadczeniu rzecznik wskazał, że tzw. trzynastki „są wypłacane wszystkim pracownikom Trybunału Konstytucyjnego, a nie – jak wskazuje Fakt – tylko sędziom”.

Przypomniał też, że nagród w ub. r. nie otrzymali: prezes, wiceprezes oraz sędziowie Trybunału.

]]
Source: Gazeta prawna