Nie odebrałeś pisma od organu administracji? W taki sposób nie uciekniesz od doręczenia

&lt![CDATA[

Podstawa prawna: art. 39-47 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.
zm.)

Adam Sroga, radca prawny

]]
Source: Gazeta prawna