Nie wiedziałeś, że w twojej sprawie toczyło się postępowanie administracyjne? Możesz żądać wznowienia

&lt![CDATA[

Podstawa prawna:Art. 145 § 1 i następne ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257 z późn. zm.)

Adam Sroga Radca prawny

]]
Source: Gazeta prawna