Nie wykorzystujmy prawa cywilnego do walki z ujemnym oprocentowaniem depozytów [POLEMIKA]

Nie wykorzystujmy prawa cywilnego do walki z ujemnym oprocentowaniem depozytów [POLEMIKA]

W ostatnich dniach ukazały się dwie ważne wypowiedzi organów nadzorczych dotyczące tzw. ujemnego oprocentowania. 14 kwietnia 2021 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wysłaniu przez prezesa UOKiK pisma do 23 banków, w którym sprzeciwia się planom wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych. Stanowisko to poparł kilka dni później przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski w artykule opublikowanym w DGP („Nie” nadzoru dla „ujemnego oprocentowania”, 22 kwietnia 2021 r.).
Source: Gazeta prawna